Dessa användningsvillkor gäller för Galerija Baltik SIA:s försäljning av produkter till dig.  Galerija Baltik SIA bedriver verksamhet under namnet SalonLine. 

Läs dessa användningsvillkor noga innan du beställer från Galerija Baltik SIA. Genom att göra en beställning hos Galerija Baltik SIA accepterar du dessa villkor.

SalonLine säljer produkter som endast är avsedda för yrkesmässig användning. Samtliga produkter får endast användas av certifierade och utbildade yrkesmän inom skönhetsbranschen - skönhetsvårdare, frisörer, manikyrister, pedikyrister osv. Genom att göra en beställning hos SalonLine bekräftar kunden att han är en certifierad specialist med utbildning för att använda de beställda produkterna och att han tar fullt ansvar för användningen av produkten.

1    VÅRT KONTRAKT

Din beställning är ett erbjudande till SalonLine om att köpa de produkter du vill beställa.  När du gör en beställning för att köpa produkter från SalonLine skickar vi ett e-postmeddelande som bekräftelse på att vi tagit emot din beställning med alla uppgifterna i din beställning ("Beställningsbekräftelse").  Bekräftelsemeddelandet är en bekräftelse på att vi mottagit din beställning och bekräftar inte att vi accepterat ditt erbjudande om att köpa produkterna du vill beställa.  Vi accepterar ditt erbjudande och ingår i försäljningsavtal för de produkter som beställts av dig först när vi skickar produkten till dig, och skickar då en bekräftelse via e-post om att vi har skickat produkten till dig ("Avsändningsbekräftelse"). Om din beställning skickas i mer än en försändelse får du en avsändningsbekräftelse för varje försändelse och varje avsändningsbekräftelse innebär att ett nytt försäljningsavtal ingås mellan oss för produkterna som anges i avsändningsbekräftelsen.  Avtalet ingås med Galerija Baltik SIA.  Du kan återkalla din beställning av en produkt helt kostnadsfritt innan vi skickar avsändningsbekräftelsen för den produkten, utan att din rätt att återkalla beställningen enligt avdelning 2 nedan påverkas.

2     RETURNERING

Alla produkter som säljs av SalonLine är till för yrkesmässig användning och för kunder som är utbildade att använda dem. Genom att göra en beställning bekräftar du att du är utbildad att använda den beställda produkten och att du känner till dess funktion, mått och färg.Vi accepterar inga returneringar av öppnade produkter. Vi förbehåller oss rätten att vägra returneringar eller att debitera dig våra avgifter och kostnader om produkten inte mottas ny i oöppnat skick.

Kontakta oss om du behöver hjälp med felsökning eller support om du har problem med produkten.
Varor kan returneras inom 14 dagar om:
1. Varan inte motsvarar din beställning;
2. Varan skadats vid transport;
3. Varan är bristfällig

För att returnera den en vara du köpt, kontakta SalonLine så återkommer våra kundtjänstspecialister för vidare upplägg. SalonLine accepterar inte äganderätt till returnerade varor förrän dessa nått returadressen. 

3    PRISER OCH TILLGÄNGLIGHET

Alla priser är exklusive lagligt gällande moms om 21%. Om kunden har giltigt momsregistreringsnummer sker leverans inom EU med 0% moms. I annat fall tillkommer 21% moms på produktpriser och leveranskostnader. För leverans med 0% moms måste kunden tillhandahålla momsregistreringsnummer när beställningen görs.

När vi behandlat din beställning informerar vi dig via e-post så snart som möjligt om någon produkt du beställt inte är tillgänglig och du debiteras inte för dessa produkter.
Observera att den uppskattade leveranstiden är just en uppskattning.  Den är ingen garanti och du bör inte förlita dig på den som om den vore det.

Trots att vi gör vårt bästa kan ett mindre antal artiklar i vår katalog vara felaktigt prissatta. Vi bekräftar priset när vi behandlar din beställning och innan vi tar emot betalningen.  Om vi gjort ett misstag och en produkts rätta pris är högre än priset på webbplatsen kan vi antingen kontakta dig innan avsändning för att fråga om du vill köpa produkten till det rätta priset, eller om du vill återkalla beställningen.  Om en produkts rätta pris är lägre än priset vi angett debiterar vi det lägre beloppet och skickar produkten.

4    PRODUKTINFORMATION

Om inget annat anges uttryckligt tillverkar SalonLine inte produkterna som säljs på webbplatsen. Trots att vi arbetar för att garantera att produktinformationen på vår webbsida är korrekt kan faktiska produktförpackningar och material innehålla mer eller annan information än den som visas på vår webbplats. Ingredienser kan också förändras. All information om produkter på vår webbplats tillhandahålls i rent informativt syfte. Vi rekommenderar att du inte förlitar dig enbart på information som visas på vår webbplats. Läs alltid etiketter, varningar och anvisningar som medföljer produkterna innan användning.
Läs informationen som medföljer produkten eller kontakta tillverkaren om du är orolig över säkerhet eller behöver annan information när det gäller hälsovårdsprodukter. Innehållet på denna webbplats är inte avsett att ersätta råd från läkare, farmaceut eller annan legitimerad hälsovårdsarbetare. Kontakta din läkare omgående om du misstänker att du har hälsoproblem. Information och påståenden om produkter är inte avsedda att användas för att ställa diagnos, bota eller förebygga några som helst sjukdomar eller hälsoproblem. SalonLine accepterar inget ansvar för felaktigheter eller oriktiga uppgifter om produkter från andra tillverkare eller tredje parter. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

5    PRODUKTINSTALLATION

Produkter som levereras till dig kan delvis vara nedmonterade på grund av transportskäl. Du måste då själv montera dem innan användning. All montering måste utföras av dig. Om du behöver hjälp med montering kan vi eventuellt tillhandahålla det mot en extra kostnad.

6    TULL

När du beställer produkter från SalonLine som ska levereras utanför EU kan du tvingas betala tullsats och skatter som debiteras först när paketet når den angivna destinationen.  Du måste själv stå för alla ytterligare tullkostnader; vi har ingen kontroll över dessa avgifter.  Tullregler varierar mycket från land till land, så du bör kontakta ditt närmaste tullkontor för mer information. Observera dessutom att när du beställer från SalonLine betraktas du som importör och måste därmed följa de lagar och regler som gäller i det land där du vill ta emot produkterna.  Din integritet är viktig för oss och vi vill därför göra våra internationella kunder medvetna om att gränsöverskridande leverans kan medföra att paket öppnas och undersöks av tullmyndigheter. 

7    TILLVERKARGARANTIER

Vi garanterar att produkter är felfria i material och utförande vid normal användning under ett år efter det ursprungliga köpet. Under denna garantiperiod kommer vi, om du upptäcker en defekt och följer instruktionerna, antingen (i) reparera produkten med nya eller renoverade delar, (ii) ersätta produkten med en ny eller renoverad produkt eller (iii) återbetala köpeskillingen för produkten. Denna begränsade garanti gäller alla reparationer, ersatta delar eller ersatta produkter antingen under garantiperiodens utsträckning eller i nittio dagar, det längsta alternative. Alla ersatta delar och produkter som återbetalats blir vår egendom.

Denna begränsade garanti gäller endast produktkomponenter som inte är föremål för olycksfall, felanvändning, försummelse, brand eller andra externa orsaker, obehörig användning, förändring eller reparation, eller kommersiell användning.
Kontakta kundtjänst för närmare instruktioner om hur du utnyttjar garantin på våra produkter.

8    VÅRT ANSVAR

SalonLine och dotterbolag är inte ansvariga för (i) förluster som inte orsakats av brott från vår sida, (ii) affärsförluster (inklusive vinstförlust, förlorad inkomst, kontrakt, förväntade besparingar, data, kundkrets eller slösade kostnader) eller (iii) indirekta eller följdskador som inte kunde förutses av varken dig eller oss när försäljningskontraktet upprättades.  
Lagar i vissa länder medger inte vissa av begränsningarna som beskrivs ovan.  Om dessa lagar gäller dig, gäller vissa av ovanstående begränsningar eventuellt inte dig och du kan istället ha andra rättigheter.

Ingenting i dessa villkor begränsar eller utesluter vårt ansvar för bedräglig representation av oss eller dödsfall och personskada orsakad av vår försummelse eller medvetet agerande.
Vi tar inte ansvar för förseningar eller misslyckande att följa våra skyldigheter under dessa omständigheter om försening eller misslyckande sker till följd av orsaker som rimligen ligger bortom vår kontroll.  Detta villkor påverkar inte din rätt att få produkten skickad till dig inom rimlig tid.  Om försening uppstår innan produkterna avsänts debiterar vi inte produkten tills den avsänts och du kan återkalla den när som helst tills dess.

9    TILLÄMPLIGA LAGAR

Dessa villkor avgörs och upprättas i enlighet med Republiken Lettlands lagar.  Vi är båda överens om att framlägga ärenden till domstolarna i Republiken Lettlands icke-exklusiva jurisdiktion, vilket innebär att du kan göra anspråk på ditt kundskydd i anslutning till dessa försäljningsvillkor i Republiken Lettland.

10    FÖRÄNDRINGAR AV FÖRSÄLJNINGSVILLKOREN

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar på vår webbplats, policy och villkor, inklusive användningsvillkoren, när som helst.  De villkor, policy och användningsvillkor som gäller för dig är de som var i kraft när du gjorde din beställning hos oss, om förändringar av dessa inte krävs av lag eller statliga myndigheter (då de även kan gälla beställningar du gjort tidigare).  Om några av dessa användningsvillkor bedöms ogiltiga eller oavsett anledning inte tillämpbara, kommer sådant villkor inte anses påverka giltighet och upprätthållande av övriga villkor.

11    AVSÄGELSE

Om du bryter mot dessa användningsvillkor och vi inte vidtar åtgärder har vi fortfarande berättigade till att utnyttja våra rättigheter och rätt till gottgörelse i andra fall där du bryter mot dessa användningsvillkor.

12    VÅRA KONTAKTUPPGIFTER

Galerija Baltik SIA bedriver verksamhet under namnet SalonLine.  Våra kontaktuppgifter följer:

Galerija Baltik SIA
Maskavas str. 6
Riga, LV1050
Lettland
Registreringsnummer: 40003574010
Momsregistreringsnummer: LV40003574010